Algemene Voorwaarde.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.klussenbedrijfdepionierbv.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Klussenbedrijf De Pionier BV . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

     * Offerte:

 Alle offertes zijn vrijblijvend. Klussenbedrijf De Pionier behoudt zich het recht om eventueel meer werk in rekening te brengen bij opdrachtgever.

* Levertijd: 

 Klussenbedrijf De Pionier hanteert in offerte opgestelde levertijd van diensten.Bij eventuele vertraging kan de klant niet declareren bij 
Klussenbedrijf De Pionier BV.

* Betaling: 

Bij akkoord van offerte, verplicht de klant zich 50% van de factuurbedrag te voldoen.
 Het resterende gedeelte van factuur dient binnen 2 weken na afloop opdracht te worden voldaan. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Klussenbedrijf De Pionier BV gerechtigd om juridische stappen te ondernemen.De kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.

* Garantie: 

Op de geleverde diensten geld garantietermijn van 14 dagen.Fouten of schade aangericht door toedoen van opdrachtgever vallen hier niet onder.

* Geschillen:

Bij geschillen kan opdrachtgever contact opnemen met Klussenbedrijf De Pionier BV.                   
Indien niet op te lossen zijn beide partijen bevoegd om dit via gerechtelijke procedure te doen

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf De Pionier B.V

PDF – 1.1 MB 14 downloads

Download